Povrati robe ili raskid ugovora


1. Povrat

 • ● Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja „www.gsm-electronic.hr" koji su navedeni Na dnu stranice pod Opći uvjeti  (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

 • ● Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga. 

 • ● Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

 • ● Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 • ● Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom osim proizvoda koji se šalju samo u zaštitnoj vrečici ( npr. futrola ili maska za mobitel). GSM Electronic utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

  ● Potrošač snosi trošak povrata robe. 

2. Pravo na povrat

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:

 • ●  Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. 

 • ● Ako je kupac nestručnim rukovanjem oštetio proizvod

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

 • ● Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja.

Skriveni nedostaci:

 • ● Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

 • ● Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

3. Jednostrani raskid Ugovora

 •  

  ● Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti  ovdje .

 • ● Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti GSM Electronic o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

 •  Izjavu je potrebno poslati poštom na GSM Electronic na Draškovićeva 35, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na web@gsm-electronic.hr.

 • ● U Izjavi je potrebno navesti: broj računa ili narudžbe, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. 

 • ● Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada GSM Electronic zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. 

 • ● Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca GSM Electronic može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

 • ● Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu GSM Electronic, Draškovićeva 35, 10000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je GSM Electronicu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

 • ● Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/ 461-3017 ili se javi na web@gsm-electronic.hr